Хуваарьт нислэгүүд
ОЛОН УЛСЫН ТОГТМОЛ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 06:45 2019-03-31 2019-10-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 06:10 08:25 2019-04-01 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 09:30 12:00 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:45 13:40 2019-03-31 2019-10-26
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:15 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 22:25 - 2019-04-01 2019-10-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:40 12:50 2019-03-31 2019-10-26
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 17:00 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM2971 13:00 17:30 2019-04-01 2019-10-21
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM2972 18:30 23:10 2019-04-01 2019-10-21
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ M0101 06:30 07:25 2019-03-31 2019-10-26
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР M0102 08:25 09:25 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ M0801 11:00 12:40 2019-03-31 2019-10-26
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР M0802 14:00 15:45 2019-03-31 2019-10-26
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:05 08:45 2019-03-31 2019-10-26
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2019-06-03 2019-10-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE867 19:05 21:45 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE868 23:15 03:25 2019-03-31 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2019-03-31 2019-10-26
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 19:10 - 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР ГУАНЖОУ OM235 - 02:25 2019-03-31 2019-10-25
ГУАНЖОУ УЛААНБААТАР OM236 03:25 07:35 2019-03-31 2019-10-25
УЛААНБААТАР ХАЙЛААР MR851 06:40 09:00 2019-03-31 2019-06-16
ХАЙЛААР УЛААН-ҮҮД MR851 10:00 12:30 2019-03-31 2019-06-16
УЛААН-ҮҮД ХАЙЛААР MR852 13:30 15:50 2019-03-31 2019-06-16
ХАЙЛААР УЛААНБААТАР MR852 16:50 19:20 2019-03-31 2019-06-16
УЛААНБААТАР ХАЙЛААР MR851 10:20 12:40 2019-06-17 2019-10-26
ХАЙЛААР УЛААН-ҮҮД MR851 13:40 16:10 2019-06-17 2019-10-26
УЛААН-ҮҮД ХАЙЛААР MR852 17:10 19:30 2019-06-17 2019-10-26
ХАЙЛААР УЛААНБААТАР MR852 20:30 23:00 2019-06-17 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2019-06-15 2019-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2019-06-15 2019-09-15
АСТАНА УЛААНБААТАР DV815 - 04:30 2019-04-01 2019-10-25
УЛААНБААТАР АСТАНА DV816 05:30 07:00 2019-04-01 2019-10-25
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2019-04-01 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 - 0:40 2019-04-01 2019-10-27
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM228 01:40 04:10 2019-04-01 2019-10-27
УЛААНБААТАР ФРАНКФУРТ OM137 09:40 13:00 2019-07-02 2019-08-27
ФРАНКФУРТ УЛААНБААТАР OM138 14:30 - 2019-07-02 2019-08-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:40 12:50 2019-03-31 2019-10-26
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 17:00 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:25 10:55 2019-03-31 2019-10-26
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:05 16:45 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ПУСАН BX411 08:35 11:40 2019-03-31 2019-10-26
ПУСАН УЛААНБААТАР BX412 13:00 17:35 2019-03-31 2019-10-26
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2019-03-31 2019-10-26
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2019-06-03 2019-10-24
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:05 08:45 2019-06-03 2019-10-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE867 - 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE868 03:25 2019-03-31 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2019-03-31 2019-10-26
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:15 2019-04-01 2019-10-26
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:15 10:00 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:00 13:25 2019-04-01 2019-10-26
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:25 17:25 2019-04-01 2019-10-26
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР 2G-909 23:05 - 2019-05-14 2019-06-22
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР 2G-909 22:45 23:05 2019-06-25 2019-06-29
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР 2G-909 19:00 20:00 2019-07-02 2019-10-26
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ 2G-910 21:00 22:00 2019-07-02 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХАЙЛААР MR851 14:40 17:00 2019-03-31 2019-06-16
ХАЙЛААР УЛААНБААТАР MR852 18:00 20:30 2019-03-31 2019-06-16
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2019-06-15 2019-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2019-06-15 2019-09-15
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 06:10 08:25 2019-04-01 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 09:30 12:00 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:45 13:40 2019-03-31 2019-10-26
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:15 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 22:45 - 2019-04-01 2019-10-27
ФРАНКФУРТ УЛААНБААТАР OM138 - 05:20 2019-07-02 2019-08-27
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 09:00 13:30 2019-03-31 2019-10-26
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 14:30 19:10 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ M0101 05:55 6:55 2019-03-31 2019-10-26
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР M0102 07:55 09:10 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ M0801 12:30 14:10 2019-03-31 2019-10-26
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР M0802 15:30 17:15 2019-03-31 2019-10-26
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:05 08:45 2019-03-31 2019-10-26
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2019-06-03 2019-10-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE867 19:05 21:45 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE868 23:15 - 2019-03-31 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2019-03-31 2019-10-26
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 19:10 - 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР ФРАНКФУРТ OM137 09:40 13:00 2019-06-22 2019-09-21
ФРАНКФУРТ УЛААНБААТАР OM138 14:30 - 2019-06-22 2019-09-21
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM305 08:40 12:50 2019-04-03 2019-10-23
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM306 14:20 17:00 2019-04-03 2019-10-23
УЛААНБААТАР ШАНХАЙ OM265 13:15 16:50 2019-06-01 2019-09-28
ШАНХАЙ УЛААНБААТАР OM266 17:50 21:40 2019-06-01 2019-09-28
УЛААНБААТАР КАНСАЙ OM505 08:20 13:20 2019-07-03 2019-08-28
КАНСАЙ УЛААНБААТАР OM506 14:20 18:00 2019-07-03 2019-08-28
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР 2G-909 - 00:05 2019-05-14 2019-06-22
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ 2G-910 01:05 02:05 2019-05-14 2019-06-22
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ 2G-910 00:45 01:45 2019-06-25 2019-06-29
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2019-06-15 2019-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2019-06-15 2019-09-15
АСТАНА УЛААНБААТАР DV815 23:40 - 2019-04-01 2019-10-25
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР МОСКВА OM135 09:15 10:55 2019-03-31 2019-10-24
МОСКВА БЕРЛИН OM135 11:55 13:35 2019-03-31 2019-10-24
БЕРЛИН МОСКВА OM136 14:55 18:30 2019-03-31 2019-10-24
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:40 - 2019-03-31 2019-10-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2019-04-01 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 - 01:00 2019-04-01 2019-10-27
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM228 02:00 04:30 2019-04-01 2019-10-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:40 12:50 2019-03-31 2019-10-26
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 17:00 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:25 10:55 2019-03-31 2019-10-26
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:05 16:45 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ПУСАН OM311 07:30 12:05 2019-04-03 2019-10-24
ПУСАН УЛААНБААТАР OM312 13:05 16:10 2019-04-03 2019-10-24
УЛААНБААТАР УЛААН-ҮҮД MR727 06:40 08:00 2019-03-31 2019-06-16
УЛААН-ҮҮД МАНЖУУР MR727 09:00 11:10 2019-03-31 2019-06-16
МАНЖУУР УЛААН-ҮҮД MR728 12:10 14:20 2019-03-31 2019-06-16
УЛААН-ҮҮД УЛААНБААТАР MR728 15:20 16:30 2019-03-31 2019-06-16
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 06:00 2019-06-03 2019-10-24
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:05 08:45 2019-06-03 2019-10-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE867 19:05 21:45 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE868 23:15 03:25 2019-03-31 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2019-03-31 2019-10-26
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:15 2019-04-01 2019-10-26
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:15 10:00 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:00 13:25 2019-04-01 2019-10-26
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:25 17:25 2019-04-01 2019-10-26
ФРАНКФУРТ УЛААНБААТАР OM138 - 05:20 2019-06-22 2019-09-21
УЛААНБААТАР ГУАНЖОУ OM235 22:25 - 2019-03-31 2019-10-25
УЛААНБААТАР УЛААН-ҮҮД MR727 13:20 14:40 2019-03-31 2019-06-16
УЛААН-ҮҮД МАНЖУУР MR727 15:40 17:50 2019-03-31 2019-06-16
МАНЖУУР УЛААН-ҮҮД MR728 18:50 21:00 2019-06-17 2019-10-26
УЛААН-ҮҮД УЛААНБААТАР MR728 22:00 23:20 2019-06-17 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2019-06-15 2019-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2019-06-15 2019-09-15
АСТАНА УЛААНБААТАР DV815 - 05:00 2019-04-01 2019-10-25
УЛААНБААТАР АСТАНА DV816 06:00 07:30 2019-04-01 2019-10-25
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР БЕРЛИН OM135 11:05 13:35 2019-07-02 2019-08-27
БЕРЛИН УЛААНБААТАР OM136 14:55 - 2019-03-31 2019-10-24
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 06:55 2019-03-31 2019-10-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2019-04-01 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:45 13:40 2019-03-31 2019-10-26
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:15 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:40 12:50 2019-03-31 2019-10-26
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 17:00 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:25 10:55 2019-03-31 2019-10-26
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:05 16:45 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ M0101 06:30 07:25 2019-03-31 2019-10-26
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР M0102 08:25 09:25 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ M0801 11:00 12:40 2019-03-31 2019-10-26
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР M0802 14:00 15:45 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ПУСАН BX411 08:35 11:40 2019-03-31 2019-10-26
ПУСАН УЛААНБААТАР BX412 13:00 17:35 2019-03-31 2019-10-26
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2019-03-31 2019-10-26
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2019-06-03 2019-10-24
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:05 08:45 2019-06-03 2019-10-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE867 19:05 21:45 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE868 23:15 03:25 2019-03-31 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2019-03-31 2019-10-26
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 19:10 - 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР ГУАНЖОУ OM235 - 02:25 2019-03-31 2019-10-25
ГУАНЖОУ УЛААНБААТАР OM236 03:25 07:35 2019-03-31 2019-10-25
УЛААНБААТАР ХАЙЛААР MR851 06:40 09:00 2019-03-31 2019-06-16
ХАЙЛААР УЛААН-ҮҮД MR851 10:00 12:30 2019-03-31 2019-06-16
УЛААН-ҮҮД ХАЙЛААР MR852 13:30 15:50 2019-03-31 2019-06-16
ХАЙЛААР УЛААНБААТАР MR852 16:50 19:20 2019-03-31 2019-06-16
УЛААНБААТАР ХАЙЛААР MR851 10:20 12:40 2019-06-17 2019-10-26
ХАЙЛААР УЛААН-ҮҮД MR851 13:40 16:10 2019-06-17 2019-10-26
УЛААН-ҮҮД ХАЙЛААР MR852 17:10 19:30 2019-06-17 2019-10-26
ХАЙЛААР УЛААНБААТАР MR852 20:30 23:00 2019-06-17 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2019-06-15 2019-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2019-06-15 2019-09-15
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
БЕРЛИН УЛААНБААТАР OM136 - 04:30 2019-03-31 2019-10-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 06:10 08:25 2019-04-01 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 09:30 12:00 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:45 13:40 2019-03-31 2019-10-26
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:15 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 22:25 - 2019-04-01 2019-10-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:40 12:50 2019-03-31 2019-10-26
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 17:00 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 11:20 15:45 2019-03-31 2019-10-26
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 16:45 21:20 2019-03-31 2019-10-26
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 06:00 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:05 08:45 2019-03-31 2019-10-26
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE867 19:05 21:45 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE868 23:15 03:25 2019-03-31 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2019-03-31 2019-10-26
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:15 2019-04-01 2019-10-26
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:15 10:00 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:00 13:25 2019-04-01 2019-10-26
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:25 17:25 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР ФРАНКФУРТ OM137 09:40 13:00 2019-06-22 2019-09-21
ФРАНКФУРТ УЛААНБААТАР OM138 14:30 - 2019-06-22 2019-09-21
УЛААНБААТАР ШАНХАЙ OM265 13:15 16:50 2019-06-01 2019-09-28
ШАНХАЙ УЛААНБААТАР OM266 17:50 21:40 2019-06-01 2019-09-28
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР 2G-909 23:05 - 2019-05-14 2019-06-22
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР 2G-909 22:45 23:45 2019-06-25 2019-06-29
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР 2G-909 19:00 20:00 2019-07-02 2019-10-26
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ 2G-910 21:00 22:00 2019-07-02 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХАЙЛААР MR851 14:40 17:00 2019-03-31 2019-06-16
ХАЙЛААР УЛААНБААТАР MR852 18:00 20:30 2019-03-31 2019-06-16
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2019-06-15 2019-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2019-06-15 2019-09-15
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР МОСКВА OM135 09:15 10:55 2019-03-31 2019-10-24
МОСКВА БЕРЛИН OM135 11:55 13:35 2019-03-31 2019-10-24
БЕРЛИН МОСКВА OM136 14:55 18:20 2019-03-31 2019-10-24
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:35 - 2019-03-31 2019-10-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2019-04-01 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2019-04-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:45 13:40 2019-03-31 2019-10-26
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:15 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 - 01:10 2019-04-01 2019-10-27
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM228 02:00 04:30 2019-04-01 2019-10-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:40 12:50 2019-03-31 2019-10-26
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 17:00 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:25 10:55 2019-03-31 2019-10-26
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:05 16:45 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР ПУСАН OM311 07:30 12:05 2019-04-03 2019-10-24
ПУСАН УЛААНБААТАР OM312 13:05 16:10 2019-04-03 2019-10-24
УЛААНБААТАР УЛААН-ҮҮД MR727 06:40 08:00 2019-03-31 2019-06-16
УЛААН-ҮҮД МАНЖУУР MR727 09:00 11:10 2019-03-31 2019-06-16
МАНЖУУР УЛААН-ҮҮД MR728 12:10 14:20 2019-03-31 2019-06-16
УЛААН-ҮҮД УЛААНБААТАР MR728 15:20 16:30 2019-03-31 2019-06-16
УЛААНБААТАР ПУСАН BX411 08:35 11:30 2019-03-31 2019-10-26
ПУСАН УЛААНБААТАР BX412 13:00 17:00 2019-03-31 2019-10-26
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE867 19:05 21:45 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE868 23:15 03:25 2019-03-31 2019-10-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2019-03-31 2019-10-26
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2019-03-31 2019-10-26
ФРАНКФУРТ УЛААНБААТАР OM138 - 05:20 2019-06-22 2019-09-21
УЛААНБААТАР ГУАНЖОУ OM235 22:25 - 2019-03-31 2019-10-25
УЛААНБААТАР КАНСАЙ OM505 08:20 13:20 2019-07-03 2019-08-28
КАНСАЙ УЛААНБААТАР OM506 14:20 18:00 2019-07-03 2019-08-28
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ M0101 06:10 07:10 2019-05-01 2019-10-26
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР M0102 08:15 09:20 2019-05-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ M0801 11:00 12:40 2019-05-01 2019-10-26
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР M0802 14:00 15:45 2019-05-01 2019-10-26
УЛААНБААТАР УЛААН-ҮҮД MR727 13:20 14:40 2019-03-31 2019-06-16
УЛААН-ҮҮД МАНЖУУР MR727 15:40 17:50 2019-03-31 2019-06-16
МАНЖУУР УЛААН-ҮҮД MR728 18:50 21:00 2019-06-17 2019-10-26
УЛААН-ҮҮД УЛААНБААТАР MR728 22:00 23:20 2019-06-17 2019-10-26
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР 2G-909 - 00:05 2019-05-14 2019-06-22
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ 2G-910 01:05 02:05 2019-05-14 2019-06-22
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ 2G-910 00:45 01:45 2019-06-25 2019-06-29
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2019-06-15 2019-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2019-06-15 2019-09-15
АСТАНА УЛААНБААТАР DV815 23:10 - 2019-04-01 2019-10-25