Олон улс
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
СӨҮЛ УЛААНБААТАР N588TN БУУСАН
УЛААНБААТАР СӨҮЛ JNY58 БУУСАН
Орон нутаг
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
УЛААНБААТАР УЛААНГОМ MNG97 БУУСАН
УЛААНБААТАР TUSGAL 7777 БУУСАН
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MML181 БУУСАН
УЛААНГОМ ӨЛГИЙ MNG97 БУУСАН
АВИА КОМПАНИ