ШУУРХАЙ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ:
2018-09-25 22:57:27 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-09-25 22:57:27 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. AZG3276: 2018-09-25ны UBBB - УЛААНБААТАР чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна. AZG8011: 2018-09-25ны УЛААНБААТАР - ZWWW чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна. 9991: 2018-09-25ны БУЛГАН - ЭРДЭНЭТ РАЙОН-ZMBN чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна.
Олон улс
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE8868 БУУСАН
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM228 БУУСАН
УЛААНБААТАР МОСКВА N880HK БУУСАН
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 БУУСАН
Орон нутаг
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
УЛААНБААТАР АЛТАЙ MR191 БУУСАН
УЛААНБААТАР ОЮУ ТОЛГОЙ OM7071 БУУСАН
БУЛГАН ЭРДЭНЭТ РАЙОН-ZMBN 9991 БУУСАН
УЛААНБААТАР АЛТАЙ MO61 БУУСАН
АВИА КОМПАНИ
Өнөөдөр зочилсон
137
Нийт зочилсон
277785