ШУУРХАЙ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ:
2019-03-19 01:44:38 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2019-03-19 01:44:38 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2019-03-19 01:44:38 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2019-03-19 01:44:38 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2019-03-19 01:44:38 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2019-03-19 01:44:38 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2019-03-19 01:44:38 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. OM2972: ХОНГ КОНГ - УЛААНБААТАР чиглэлийн нислэг 2019-03-19 09:00 цаг хүртэл саатсан байна. MR161: МӨРӨН - УЛААНГОМ чиглэлийн нислэг 2019-03-19 08:50 цаг хүртэл саатсан байна.
Олон улс
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 БУУСАН
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 ХӨӨРСӨН
УЛААНБААТАР СӨҮЛ OM301 ХӨӨРСӨН
УЛААНБААТАР СӨҮЛ OM301 ХӨӨРСӨН
Орон нутаг
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
УЛААНБААТАР МӨРӨН MR161 БУУСАН
УЛААНБААТАР ОЮУ ТОЛГОЙ OM7071 БУУСАН
УЛААНБААТАР ОЮУ ТОЛГОЙ MR211 БУУСАН
ОЮУ ТОЛГОЙ УЛААНБААТАР OM7072 ХӨӨРСӨН
АВИА КОМПАНИ
Өнөөдөр зочилсон
26
Нийт зочилсон
314067