ШУУРХАЙ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ:
2018-01-23 11:45:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-01-23 11:45:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-01-23 11:45:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-01-23 11:45:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-01-23 11:45:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-01-23 11:45:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-01-23 11:45:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-01-23 11:45:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. MR8871: УЛААНБААТАР - БУГАТ чиглэлийн нислэг 2018-01-23 14:20 цаг хүртэл саатсан байна.
Олон улс
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 БУУСАН
УЛААНБААТАР СӨҮЛ OM301 БУУСАН
УЛААНБААТАР ХОНГ КОНГ OM297 БУУСАН
БУСАН УЛААНБААТАР BX411 БУУСАН
Орон нутаг
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
УЛААНБААТАР ОЮУ ТОЛГОЙ OM7071 БУУСАН
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MR191 БУУСАН
УЛААНБААТАР ОЮУ ТОЛГОЙ MR211 БУУСАН
ОЮУ ТОЛГОЙ УЛААНБААТАР OM7072 БУУСАН
АВИА КОМПАНИ
Өнөөдөр зочилсон
191
Нийт зочилсон
222824